Fase 3 Normeren

Oefeningen groepsvorming
Vier oefeningen om aan positieve groepsvorming te werken.

Fase 3

Omschrijving
Fase 3 (normeren). Tijdens deze fase worden de normen van de groep vastgesteld. De rollen zijn verdeeld en de kinderen weten welke rol zij innemen in deze klas. Bij een positieve ontwikkeling zijn er goede afspraken te maken met de klas en heerst er een veilig klimaat.

Hoe willen we met elkaar omgaan? Wat vinden wij belangrijk in deze klas? Hoe ziet plezier en respect eruit in deze klas? Wat zijn de normen in deze klas? Durven kinderen hardop te noemen wat zij belangrijk vinden? Tijdens deze fase worden waarden en normen met de klas afgesproken. Er kunnen oefeningen gekozen worden, waarin afspraken maken centraal staan.

Periode
Vanaf de derde schoolweek tot de herfstvakantie.

Kenmerken
Fase 3: Normeren. De normen worden vastgesteld die bij deze groep horen. De rollen zijn verdeeld.

Werkvormen
De oefeningen laten kinderen afspraken en regels met elkaar bespreken.
Klik hier voor oefeningen om de groep te begeleiden in fase 3.

Klik hier om in te loggen bij het Platform groepsvorming.