Fase 2 Presenteren

Oefeningen groepsvorming
Vier oefeningen om aan positieve groepsvorming te werken.

Fase 2

Omschrijving
Fase 2 (Presenteren). Strijd om de macht. Tijdens deze fase komt er echt beweging in de klas. De kinderen zoeken erkenning en willen een positie verwerven in de klas. Er kunnen ook meerdere groepjes ontstaan, waarvan bij elk groepje iemand het voor het zeggen heeft. In deze fase kunnen botsingen ontstaan in de klas.

Hoe is de rangorde in de klas? Wie wordt de baas in de klas? Wie luistert naar mij? Wordt het opgemerkt als ik iets doe? Hoe kan ik aandacht krijgen?

Het is belangrijk dat kinderen veel met elkaar kunnen samenwerken, waarbij met verschillende rollen geoefend kan worden. Je kunt oefeningen kiezen waarin geoefend wordt met leiden en volgen. Hoe overlegt de klas? Kan de meerderheid bepalen, of spelen een aantal kinderen de baas? Daarnaast moeten kinderen elkaar kunnen en durven aanspreken op ongewenst gedrag.

Periode
Vanaf de tweede schoolweek tot de herfstvakantie.
Op het moment dat er kinderen in de klas nog een positie in de klas zoeken en conflicten krijgen tijdens het samenwerken met klassikale opdrachten, kan een klas een langere periode in fase 2 verblijven.

Kenmerken
De kinderen verweven een positie in de klas. De kinderen zoeken erkenning en ruimte om keuzes te maken.

Werkvormen
De oefeningen laten kinderen elkaar aanspreken. De oefeningen laten kinderen ruimte geven en nemen.
Klik hier voor oefeningen om de groep te begeleiden in fase 2.