Relaties in de klas in één overzicht

Sociomatrix & sociogram

Orka Training heeft een online programma ontwikkeld om een sociomatrix en sociogram af te nemen.

Gratis sociomatrix

Je kunt direct een sociomatrix en/ of sociogram afnemen zonder een account aan te maken.

 • De leerlingen vullen na elkaar in op één computer.
 • Sociomatrix/ sociogram ‘samenwerken’ beschikbaar.
 • Alleen positieve vraag mogelijk.
 • Sociomatrix is gratis.

Sociogram & sociomatrix

Je maakt een account aan, waarna je direct een sociomatrix en/ of sociogram kunt afnemen.

 • De leerlingen kunnen tegelijkertijd invullen op meerdere computers.
 • Sociomatrix/ sociogram ‘spelen’, ‘omgang’, ‘samenwerken’ en ‘open vraag’ beschikbaar.
 • Keuze uit positieve en/ of negatieve vraag.
 • Lijst met aanvullende resultaten.
 • Kijkwijzer sociogram.
 • Sociomatrix € 2,99
 • Sociogram € 7,99

Sociomatrix & sociogram

Het online programma om de relaties in de klas zichtbaar te maken. Je maakt vrijblijvend een account aan. Je betaalt alleen per afname.

Wie zijn populair in de klas? Wie vallen erbuiten?
Lijst met aanvullende informatie beschikbaar: o.a. welke leerlingen kiezen elkaar positief of negatief?
Sociogram

Het sociogram is het middel om relaties in de klas zichtbaar te maken

Lijst met resultaten

Aanvullende informatie over de afname.

Sociomatrix

De sociomatrix geeft in een tabel weer welke leerlingen gekozen worden.

De Sociomatrix geeft inzicht in de onderlinge verhoudingen in de groep.

Miranda

Intern begeleider

Het gebruik van een sociogram geeft inzicht in de relaties in de klas en de onderlinge verhoudingen. Je kunt achterhalen wie een mogelijke leiderspositie hebben of welke kinderen buiten de groep vallen.

Frank

Leerkracht

Je krijgt een duidelijk beeld van de verhoudingen tussen de leerlingen binnen de groep.

Marloes

Leerkracht

Ontdek Orka Training.

Orka training heeft daarnaast ook een methode voor groepsvorming en sociale vaardigheden ontwikkeld.

Dé online methode voor de basisschool om sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren om daarmee de kans op sociale problemen te verkleinen.

De methode van Orka Training is opgenomen in de databank effectieve interventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Onderdeel van Orka Training

Orka Training heeft een preventieve school-brede aanpak ontwikkeld om sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren om daarmee de kans op sociale problemen te verkleinen.
Daarnaast is methode ook beschikbaar voor ‘losse’ groepen in het PO en het VO.

Schrijf je in voor de lesbrief en ontvang een gratis handreiking met uitleg en oefeningen voor elke fase van groepsvorming. Vervolgens ontvang je elke maand een lesbrief met oefeningen groepsvorming.