Groepsvorming


Het platform groepsvorming: Voor het vergroten van het welbevinden van kinderen in de klas

Het platform is een online methode en geeft elke leerkracht een aanpak waarmee je de sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas kunt verbeteren. De methode kan zowel preventief als curatief ingezet worden. Begeleiden van oefeningen groepsvorming in de klas kan leiden tot een positieve groep.
– Hoe kan ik tijdens oefeningen sociale vaardigheden bij kinderen aanleren?
– Hoe kan ik de groepsvorming beïnvloeden, zodat elk kind zich prettig voelt?

Wil je jaarrond werken aan een positief groepsklimaat door oefeningen groepsvorming in te zetten én negen sociale vaardigheden aanleren bij kinderen? Dan is het Platform wat voor jou!

“Na de buitenspeeltijd gebruiken we een stoplicht. Nu gebeurt het eigenlijk nooit meer dat er een kind in rood zit en dat ik in de lestijd nog buitenspeel-akkefietjes moet oplossen.” Rozanne, leerkracht

”Ze leren eerst naar zichzelf kijken in plaats van naar anderen te wijzen of meteen bij de leerkracht aan te kloppen. Zo ontdekken ze dat ze het zelf op kunnen lossen.” Imke, directrice

Keuzes tijdens groepsvorming
Negen sociale vaardigheden om aan positieve groepsvorming te werken.
Groepsvorming en sociale vaardigheden

Een werkwijze om het groepsklimaat positief te beïnvloeden en aan sociale vaardigheden te werken in de klas:
– Meer dan 70 oefeningen groepsvorming op video en instructiekaart, gesorteerd per fase en bouw.
– Negen sociale vaardigheden (keuzes) die aangeleerd en getraind worden tijdens de oefeningen.
– Zes online cursussen over groepsvorming en het coachen in negen sociale vaardigheden.

Abonnement methode

Compleet (voor één groep)

– Meer dan 70 instructiekaarten van oefeningen.
– Meer dan 40 video’s met oefeningen.
– Quiz en vraag van de week.
– Elke 10 dagen een lesbrief met oefeningen.
– Handleiding.
Plus:
– Zes online cursussen over groepsvorming en het begeleiden van oefeningen.
– Sociogram, sociomatrix en vragenlijst voor kinderen, zodat je als leerkracht de onderlinge relaties en welbevinden van kinderen kunt volgen.
– Gewenst gedrag: twee online beloningssystemen die dagelijks gebruikt kunnen worden in de klas.
– Ouders betrekken bij de aanpak: online cursus (20 min), instructievideo en digitale poster.
Kosten: € 229,00 (incl. BTW) per jaar.

Klik hier om naar de toelichting van het compleet-abonnement te gaan.

Gratis handreiking met oefeningen per fase
Schrijf je in voor de lesbrief en ontvang een gratis handreiking met uitleg en oefeningen voor elke fase van groepsvorming.
Vervolgens ontvang je elke maand een lesbrief met oefeningen groepsvorming.

Inschrijven lesbriefHet Platform Groepsvorming wordt gebruikt in groepen op de volgende scholen:

Inloggen Platform, klik hier.

Groepsvorming.nl maakt onderdeel uit van Orka Training.
Orka Training heeft de superheldenaanpak ontwikkeld. De superheldenaanpak is een preventieve school-brede aanpak voor de basisschool om sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren om daarmee de kans op sociale problemen te verkleinen.
De superheldenaanpak is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI).
Klik hier om naar de website te gaan.

Wil je een sociogram of sociomatrix afnemen? Bij het complete abonnement kunnen de instrumenten digitaal afgenomen worden.
Klik hier voor meer informatie over het sociogram.
Klik hier voor meer informatie over het sociomatrix.

Oefeningen groepsvorming
Vier oefeningen om aan positieve groepsvorming te werken.