Oefeningen groepsvorming
Vier oefeningen om aan positieve groepsvorming te werken.

Fase 2

Omschrijving
Fase 2 (Presenteren). Strijd om de macht. Tijdens deze fase komt er echt beweging in de klas. De kinderen zoeken erkenning en willen een positie verwerven in de klas. Er kunnen ook meerdere groepjes ontstaan, waarvan bij elk groepje iemand het voor het zeggen heeft. In deze fase kunnen botsingen ontstaan in de klas.

Hoe is de rangorde in de klas? Wie wordt de baas in de klas? Wie luistert naar mij? Wordt het opgemerkt als ik iets doe? Hoe kan ik aandacht krijgen?

Het is belangrijk dat kinderen veel met elkaar kunnen samenwerken, waarbij met verschillende rollen geoefend kan worden. Je kunt oefeningen kiezen waarin geoefend wordt met leiden en volgen. Hoe overlegt de klas? Kan de meerderheid bepalen, of spelen een aantal kinderen de baas? Daarnaast moeten kinderen elkaar kunnen en durven aanspreken op ongewenst gedrag.

Periode
Vanaf de tweede schoolweek tot de herfstvakantie.
Op het moment dat er kinderen in de klas nog een positie in de klas zoeken en conflicten krijgen tijdens het samenwerken met klassikale opdrachten, kan een klas een langere periode in fase 2 verblijven.

Kenmerken
De kinderen verweven een positie in de klas. De kinderen zoeken erkenning en ruimte om keuzes te maken.

Werkvormen
De oefeningen laten kinderen elkaar aanspreken en ruimte geven en nemen. Welke oefeningen kun je inzetten voor fase 2, presenteren? Hieronder een aantal voorbeelden. In de methode zijn tientallen oefeningen beschikbaar als instructiekaart en video.

Twee handen, één potlood
Het tweetal maakt samen een tekening, door beiden met één hand het potlood vast te houden. Afwisselen met leiden en volgen. Nabespreking: Heb je de leiding kunnen nemen? Wat doe je als de ander de leiding overneemt? Heb je kunnen volgen? Hoe is het om de ander te laten bepalen?

Leiden en volgen -groepje-
Een kind leidt en loopt voorop met het groepje door het lokaal.  De andere kinderen volgen en lopen op dezelfde manier. Dan wisselen van rol, zodat iedereen oefent met leiden en volgen. Nabespreking: Hoe ging het leiden van een groepje? Heeft iedereen ook kunnen volgen? Hoe kun je leiding nemen? Wat is het voordeel van volgen? Wat kun je doen als iemand alleen maar wil leiden?

Klik hier om naar fase 3 van groepsvorming te gaan.

Ontdek Orka Training.

Orka training heeft daarnaast ook een methode voor groepsvorming en sociale vaardigheden ontwikkeld.

Dé online methode voor de basisschool om sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren om daarmee de kans op sociale problemen te verkleinen.

De methode van Orka Training is opgenomen in de databank effectieve interventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Gratis sociomatrix

Je kunt direct een sociomatrix en/ of sociogram afnemen zonder een account aan te maken.

 • De leerlingen vullen na elkaar in op één computer.
 • Sociomatrix/ sociogram ‘samenwerken’ beschikbaar.
 • Alleen positieve vraag mogelijk.
 • Sociomatrix is gratis.

Sociogram & sociomatrix

Je maakt een account aan, waarna je direct een sociomatrix en/ of sociogram kunt afnemen.

 • De leerlingen kunnen tegelijkertijd invullen op meerdere computers.
 • Sociomatrix/ sociogram ‘spelen’, ‘omgang’, ‘samenwerken’ en ‘open vraag’ beschikbaar.
 • Keuze uit positieve en/ of negatieve vraag.
 • Lijst met aanvullende resultaten.
 • Kijkwijzer sociogram.
 • Sociomatrix € 2,99
 • Sociogram € 7,99