Over Ons

Gespecialiseerd in het begeleiden van leerkrachten en groepen

Rino Vijverberg van Orka Training

Orka Training heeft het online instrument ontwikkeld om het sociogram en de sociomatrix af te nemen. Deze instrumenten zijn doorontwikkeld uit de methode van Orka Training.

In de methode was het al jaren mogelijk om een sociogram of sociomatrix af te nemen. De vraag naar deze instrumenten werd zo groot, dat er besloten is om de instrumenten ook online aan te bieden voor leerkrachten die niet met deze methode werken.

Inmiddels worden de online instrumenten afgenomen door leerkrachten en docenten uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, HBO en medewerkers van de BSO.

Methode Orka Training
De methode van Orka Training is een preventieve aanpak voor de basisschool om sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren om daarmee de kans op sociale problemen te verkleinen.

De methode is erkend als goed onderbouwd. De superheldenaanpak is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). Klik hier om naar de site over de methode (superheldenaanpak) te gaan.

Mijn achtergrond

Inmiddels werk ik al een aantal jaar met veel plezier en energie aan groepsvorming in de klas. Mijn loopbaan ben ik begonnen als leerkracht in het basisonderwijs (2002-2012). In die periode heb ik mij ontwikkeld in het begeleiden van kinderen en groepen. In 2008 heb ik mijn diploma Kindercoach behaald en in 2010 het diploma Kinder- en jeugdtherapeut. Dit leidde tot het oprichten van Orka Training in 2009, waar ik kinderen, ouders en leerkrachten kon begeleiden in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De laatste jaren heb ik mij gespecialiseerd in het begeleiden van leerkrachten en groepen. In 2014 zijn de eerste superhelden ontwikkeld en is de superheldenaanpak ontstaan. In 2021 is de methode ontwikkeld. Als trainer en co-teacher implementeer ik de werkwijzen op scholen waar ik samenwerk met leerkrachten aan groepsvorming:

– Hoe kun je als leerkracht kinderen coachen een effectieve keuze te maken?
– Op welke manier kun je kinderen verantwoordelijkheid laten nemen?
– Hoe kun je kinderen als groep laten samenwerken?
– Hoe kun je de sfeer in de klas verbeteren?

De laatste jaren volg ik nascholing met onderwerpen zoals: ”cognitieve gedragstherapie”, ”nieuwe autoriteit”, ”effectief leerkrachtengedrag bewerkstelligen”, ”didactische werkvormen ontwerpen” en ”deep democracy, level 1.”