Sociomatrix


De sociomatrix geeft in een tabel weer welke kinderen gekozen worden. Je kunt een sociomatrix ”samen spelen” en ”samenwerken” afnemen. De resultaten worden weergegeven in een tabel.

Wil je een sociomatrix gratis digitaal afnemen? Je kunt het sociogram en sociomatrix afnemen zonder een account aan te maken.
Klik hier voor meer informatie.

De Sociomatrix geeft inzicht in de onderlinge verhoudingen in de groep.

Miranda, intern begeleider

Je krijgt een duidelijk beeld van de verhoudingen tussen de leerlingen binnen de groep.

Marloes, leerkracht
sociomatrix
Voorbeeld van een sociomatrix
Achtergrond sociomatrix

Een sociomatrix is een hulpmiddel om de sociale structuur in de klas systematisch in kaart te brengen. Onderzoek laat zien dat kinderen die goed in de groep liggen beter presteren op school (Wentzal et al., 2021). In dit artikel vertel ik hoe je het sociomatrix kunt afnemen.

Het sociomatrix van Orka Training is gebaseerd op de nominatieprocedure. Aan elk kind in de klas wordt gevraagd met wie je graag samen speelt (sociomatrix spelen) of met wie je graag samenwerkt (sociomatrix samenwerken). Elk kind kiest twee klasgenoten uit. Een voordeel van het beperken van het aantal nominaties is dat het kinderen dwingt om selectief te zijn en de evaluatie van elk kind even zwaar meeweegt (Cillessen & Bukowski, 2009).

In het sociomatrix zie je hoe vaak elk kind gekozen wordt. Wat kun je vervolgens doen met de uitkomsten van het sociomatrix? Oefeningen groepsvorming kunnen ingezet worden om sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren om daarmee de kans op sociale problemen te verkleinen. Om dit doel te bereiken worden er een aantal factoren aangepakt:
-Positieve groepsvorming en sociale binding
-Tekort aan sociale vaardigheden
-Sociale informatieverwerking
Daarnaast is het belangrijk om vroegtijdig te signaleren of kinderen buiten de groep vallen. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die worden afgewezen lager presteren op school en zich vaker angstig en eenzaam voelen (Reijntjes et al., 2010; Wentzel et al., 2021).

Bronvermelding
Cillessen, A. H. N., & Bukowski, W. M. (2018). Sociometric perspectives. In W. M. Bukowski, B. Laursen, & K. H. Rubin (Eds.), Handbook of peer interactions, relationships, and groups (pp. 64–83). The Guilford Press.

Reijntjes, A., Kamphuis, J. H., Prinzie, P., & Telch, M. J. (2010). Peer victimization and internalizing problems in children: A meta-analysis of longitudinal studies. Child Abuse & Neglect, 34, 244–252.

Wentzel, K. R., Jablansky, S., & Scalise, N. R. (2021). Peer social acceptance and academic achievement: A meta-analytic study. Journal of Educational Psychology, 113(1), 157-180.

Methode Orka Training

De methode geeft elke leerkracht een aanpak waarmee je de sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas kunt verbeteren. De aanpak kan zowel preventief als curatief ingezet worden.
Begeleiden van oefeningen groepsvorming in de klas kan leiden tot een positieve groep.
– Hoe kan ik tijdens oefeningen sociale vaardigheden bij kinderen aanleren?
– Hoe kan ik de groepsvorming beïnvloeden, zodat elk kind zich prettig voelt?

Klik hier om de inhoud van de methode te bekijken.

Klik hier om in te loggen bij de methode.