Oefeningen groepsvorming
Vier oefeningen om aan positieve groepsvorming te werken.

Fase 3

Omschrijving
Fase 3 (normeren). Tijdens deze fase worden de normen van de groep vastgesteld. De rollen zijn verdeeld en de kinderen weten welke rol zij innemen in deze klas. Bij een positieve ontwikkeling zijn er goede afspraken te maken met de klas en heerst er een veilig klimaat.

Hoe willen we met elkaar omgaan? Wat vinden wij belangrijk in deze klas? Hoe ziet plezier en respect eruit in deze klas? Wat zijn de normen in deze klas? Durven kinderen hardop te noemen wat zij belangrijk vinden? Tijdens deze fase worden waarden en normen met de klas afgesproken. Er kunnen oefeningen gekozen worden, waarin afspraken maken centraal staan.

Periode
Vanaf de derde schoolweek tot de herfstvakantie.
Toevoeging: De oefeningen voor fase 3 kunnen het gehele schooljaar worden ingezet. Je kunt kinderen met elkaar laten overleggen welke afspraken en regels er voor het spel gemaakt worden.

Kenmerken
Fase 3: Normeren. De normen worden vastgesteld die bij deze groep horen. De rollen zijn verdeeld.

Werkvormen
De oefeningen laten kinderen afspraken en regels met elkaar bespreken. Welke oefeningen kun je inzetten voor fase 3, normeren? Hieronder een aantal voorbeelden. In de methode zijn tientallen oefeningen beschikbaar als instructiekaart en video.

De bal gaat rond
De leerkracht geeft na de overlegtijd de bal aan een kind. De kinderen proberen zo snel mogelijk de bal aan elkaar door te geven. Als het laatste kind de bal heeft ontvangen, stopt de oefening. Tijdens de overlegtijd komen alle kinderen bij elkaar om te overleggen. Welke tactieken kunnen gebruikt worden? Hoe komt iedereen aan de beurt?

Grens veroveren
Verdeel de klas in twee groepen. Je kunt met pionnen een grens maken tussen de twee groepen. Elk kind zoekt een ander kind op aan de andere kant van de grens. De kinderen kijken elkaar aan en tellen samen af. Vervolgens proberen ze elkaar over de lijn te trekken. Als dit lukt, heb je gewonnen en zoek je een ander kind op. Lukt het alle kinderen om volgens de regels te spelen?

Klik hier om naar fase 4 van groepsvorming te gaan.

Ontdek Orka Training.

Orka training heeft daarnaast ook een methode voor groepsvorming en sociale vaardigheden ontwikkeld.

Dé online methode voor de basisschool om sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren om daarmee de kans op sociale problemen te verkleinen.

De methode van Orka Training is opgenomen in de databank effectieve interventies van het Nederlands Jeugdinstituut.


Relaties in de klas in één overzicht

Sociomatrix & sociogram

Orka Training heeft een online programma ontwikkeld om een sociomatrix en sociogram af te nemen.