Sociogram

Wil je een sociogram digitaal afnemen?
Het sociogram is het middel om relaties in de klas zichtbaar te maken. In één overzicht kun je bekijken welke positie de kinderen in de klas hebben. Welke kinderen zijn populair? Welke kinderen kunnen elkaar beïnvloeden?

In één oogopslag in beeld:

  • Welke kinderen beïnvloeden elkaar?
  • Wie worden vaak gekozen?
  • Welke kinderen liggen buiten de groep?
  • Welke kinderen vormen groepjes in de klas?
sociogram
Voorbeeld van een sociogram

In de methode kun je tweemaal per schooljaar de volgende instrumenten afnemen:

  • Het sociogram ‘’samen spelen’’. Kinderen kiezen twee kinderen uit met wie ze graag spelen. De resultaten worden verwerkt in een overzicht. De relaties tussen kinderen worden zichtbaar.
  • Het sociogram ‘’samenwerken’’. Kinderen kiezen twee kinderen uit met wie ze graag samenwerken. De resultaten worden verwerkt in een overzicht. De relaties tussen kinderen worden zichtbaar.

Je ontvangt na de afname het overzicht als overzicht (PDF). Alle verbindingen tussen kinderen zijn zichtbaar en geven de groepscohesie weer.

Daarnaast is een kijkwijzer beschikbaar, zodat je een plan van aanpak kunt opstellen om actie te ondernemen op de bevindingen uit het sociogram.

Het sociogram maakt onderdeel uit van de methode van Orka Training.
Neem een jaarabonnement en je kunt vandaag nog starten met het sociogram afnemen.

Methode Orka Training

De methode geeft elke leerkracht een aanpak waarmee je de sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas kunt verbeteren. De aanpak kan zowel preventief als curatief ingezet worden.
Begeleiden van oefeningen groepsvorming in de klas kan leiden tot een positieve groep.
– Hoe kan ik tijdens oefeningen sociale vaardigheden bij kinderen aanleren?
– Hoe kan ik de groepsvorming beïnvloeden, zodat elk kind zich prettig voelt?

Klik hier om de inhoud van de methode te bekijken.

Klik hier om in te loggen bij de methode.