Fasen groepsvorming

Oefeningen groepsvorming
Vier oefeningen om aan positieve groepsvorming te werken.

Elke groep doorloopt gedurende het schooljaar een aantal fasen van groepsvorming. Het model van Tuckman (2001) beschrijft de ontwikkeling in fasen. Een groep ontwikkelt zich steeds volgens een vast patroon van fasen. Tuckman kwam tot deze opeenvolgende fasen:
1 Oriënteren (verkenningsfase)
2 Presenteren (positioneringsfase)
3 Normeren (groepsnormenfase)
4 Presteren (uitvoeringsfase)
5 Evalueren (afscheidsfase)
Klik op elke fase voor meer informatie per fase.

Een leerkracht die rekening houdt met de fasen groepsvorming en daar de groep in begeleidt, creëert de beste voorwaarden voor een succesvol en prettig schooljaar. Als de groep nog gevormd wordt aan het begin van het schooljaar, dan heeft de leerkracht een grote kans om pestgedrag te voorkomen. Een goede begeleiding van de groep is dus essentieel.

Klik hier om in te loggen bij het Platform Groepsvorming.