Fase bepalen

Wil je weten in welke fase van groepsvorming jouw groep zich bevindt?
‘Fase bepalen’ is de gratis online tool, die je in twee hoofdstukken meeneemt in de fasen van groepsvorming. De online tool geeft antwoord op jouw vraag: ”In welke fase zit mijn groep?”

Klik hieronder op ‘Fase bepalen’ om de online tool te starten.

Fase bepalen

Oefeningen groepsvorming
Vier oefeningen om aan positieve groepsvorming te werken.

Wil je jaarrond werken aan een positief groepsklimaat door oefeningen groepsvorming in te zetten én negen sociale vaardigheden aanleren bij kinderen? Dan is de methode van Orka Training wat voor jou!

De methode geeft elke leerkracht een aanpak waarmee je de sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas kunt verbeteren. De aanpak kan zowel preventief als curatief ingezet worden.
Begeleiden van oefeningen groepsvorming in de klas kan leiden tot een positieve groep.
– Hoe kan ik tijdens oefeningen sociale vaardigheden bij kinderen aanleren?
– Hoe kan ik de groepsvorming beïnvloeden, zodat elk kind zich prettig voelt?

Klik hier om de abonnenten te bekijken.

Groepsvorming.nl maakt onderdeel uit van Orka Training.
Orka Training heeft de superheldenaanpak ontwikkeld. De superheldenaanpak is een preventieve school-brede aanpak voor de basisschool om sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren om daarmee de kans op sociale problemen te verkleinen. De superheldenaanpak is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI).
Klik hier om naar de website te gaan.

In welke fase zit mijn groep? Kenmerken per fase

1 Oriënteren (verkenningsfase)
Fase 1 (Oriënteren). De kennismaking van de groep. De kinderen maken kennis met elkaar. Herken ik mijzelf in de anderen? Dragen ze dezelfde soort kleding? Welk kapsel wordt er mooi gevonden? Wat mag hier wel en niet? Hoe werkt het hier? Wanneer hoor je erbij?

2 Presenteren (positioneringsfase)
Fase 2 (Presenteren). Strijd om de macht. Tijdens deze fase komt er echt beweging in de klas. De kinderen zoeken erkenning en willen een positie verwerven in de klas. Er kunnen ook meerdere groepjes ontstaan, waarvan bij elk groepje iemand het voor het zeggen heeft. In deze fase kunnen botsingen ontstaan in de klas.

3 Normeren (groepsnormenfase)
Fase 3 (normeren). Tijdens deze fase worden de normen van de groep vastgesteld. De rollen zijn verdeeld en de kinderen weten welke rol zij innemen in deze klas. Bij een positieve ontwikkeling zijn er goede afspraken te maken met de klas en heerst er een veilig klimaat.

4 Presteren (uitvoeringsfase)
Fase 4 (presteren). Als de rollen zijn verdeeld en de normen zijn vastgesteld, kan de groep door naar fase 4: presteren. Bij een positieve groep werken de kinderen graag samen en worden conflicten snel opgelost.

5 Evalueren (afscheidsfase)
Fase 5 (evalueren) is de laatste fase van groepsvorming. Tijdens deze fase kun je met de kinderen terugkijken op de leuke tijd.