Oefeningen groepsvorming
Vier oefeningen om aan positieve groepsvorming te werken.

Groepsvormende activiteiten

Groepsvormende activiteiten – Oefeningen

Start van een nieuw schooljaar
De kinderen komen straks weer op school na weken vakantie. De gouden weken zijn de eerste weken na de zomervakantie. Hoe kun je de groepsvormende activiteiten in de klas inzetten? Na de vakantie is het belangrijk om te investeren in positieve groepsvorming. Investeren in de start van het nieuwe jaar zorgt voor rust en structuur. Een fase van oriënteren en verkennen. In de eerste fase van groepsvorming is het belangrijk dat kinderen overeenkomsten bij elkaar kunnen ontdekken en herkenning bij elkaar kunnen vinden.

Verbindingsbingo

Een voorbeeld van een oefening groepsvorming in de klas is ‘Verbindingsbingo’. Deze oefening zorgt ervoor dat de kinderen en de leerkracht in de eerste week met elkaar in verbinding wordt gebracht. Hobby, sport en familie staan centraal in dit spel, en de antwoorden worden gebruikt aan het eind van de week bij de bingo.

Elk kind toont interesse in de andere kinderen van de klas, en de kinderen leren elkaar beter kennen.

Het spel
Eén namenlijst (bijlage 1) voor de leerkracht en kinderen. Hierin worden alle antwoorden verzameld. Elk kind en de leerkracht verzamelen de antwoorden van alle kinderen uit de klas.
Sport: het kind noemt één sport.
Hobby: het kind noemt één hobby.
Familie: het kind noemt op hoeveel broers en zussen hij of zij heeft. Of het kind noemt de naam van een familielid.
Bijlage 2 is het bingo formulier.

Vorm
1 Elke dag gaan de kinderen in een nieuw groepje zitten, zodat ze uiteindelijk aan alle kinderen de vragen hebben kunnen stellen. De hobby, sport en familie antwoorden kunnen de kinderen daarna op het blad noteren.

2 De kinderen lopen elke dag een aantal minuten rond om vragen te stellen aan kinderen.
De hobby, sport en familie antwoorden kunnen de kinderen daarna op het blad noteren.

De namenlijst wordt gebruikt om alle antwoorden in te vullen.
Dan wordt het bingo formulier ingevuld. Elk kind kiest 9 namen van klasgenoten uit en schrijft dit op het bingo invulformulier.

Start 
De leerkracht heeft de ingevulde leerlingenlijst voor zich.
De leerkracht noemt een omschrijving van een kind.
Bijvoorbeeld: Ik zoek iemand die op … (sport) zit, het leuk vindt om te … (hobby) en … (familieleden) heeft.
Het kind wat bij deze omschrijving past kan aangekruist worden in het bingo formulier.
Wie heeft als eerste bingo?

Bijlage 1: de namenlijst met sport, hobby en familie.
Orka – Namenlijst Verbindingsbingo
Bijlage 2: het bingo formulier.
Orka – Bingo formulier

Lesbrief

Gratis handreiking met oefeningen per fase
Schrijf je in voor de lesbrief en ontvang een gratis handreiking met uitleg en oefeningen voor elke fase van groepsvorming. Vervolgens ontvang je elke maand een lesbrief met oefeningen groepsvorming.

Inschrijven lesbrief


Kleef aan overeenkomsten

Een ander voorbeeld van een oefening groepsvorming in de klas is ‘Kleef aan overeenkomsten’.

Uitleg
De kinderen krijgen een invulblad met onderwerpen als groente, fruit, favoriete televisieprogramma’s (bijlage 1).
Elk kind vult zijn favorieten en interesses in. Daarna zoeken de kinderen elkaar op (tweetallen) en vergelijken de antwoorden met elkaar. Ze zetten een kruisje bij een onderwerp als het antwoord overeenkomt met een ander kind.
Als alle kinderen bij elkaar de antwoorden hebben vergeleken, worden alle kruisjes geteld. Hoeveel overeenkomsten zijn er in deze klas?

Kleef aan 
Een kind roept iets wat hij opgeschreven heeft bij een onderwerp. Elk kind die hetzelfde heeft opgeschreven bij dat onderwerp, roept ‘ja’ en gaat bij het kind staan. Dan roept een ander kind een onderwerp en kunnen andere kinderen naast het kind gaan staan. Zo krijg je een ketting van overeenkomsten.

Bijvoorbeeld
Een kind roept ‘Handbal’. Elk kind met als sport handbal gaat bij het kind staan. Dan roept een ander kind een
sport, en kunnen klasgenoten bij het kind aansluiten.

Bijlage 1: overeenkomsten invulblad.
Orka – Overeenkomsten

Ik heb in de vakantie

De leerkracht begint met een uitspraak over de feestdagen en/ of vakantie.
Als kinderen dit ook hebben meegemaakt, kunnen ze gaan staan. De kinderen die de uitspraak niet hebben meegemaakt blijven zitten. Vervolgens kunnen de kinderen om de beurt een uitspraak doen, waarna de andere kinderen gaan staan of blijven zitten. Een goede oefening om de verbinding met elkaar weer te maken. Lukt het een kind om een uitspraak te doen, waarbij alle kinderen kunnen staan?

Klik hier voor meer informatie en oefeningen over groepsvorming, fase 1.

Ontdek Orka Training.

Orka training heeft daarnaast ook een methode voor groepsvorming en sociale vaardigheden ontwikkeld.

Dé online methode voor de basisschool om sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren om daarmee de kans op sociale problemen te verkleinen.

De methode van Orka Training is opgenomen in de databank effectieve interventies van het Nederlands Jeugdinstituut.