Groepsvorming cursus

Oefeningen groepsvorming
Vier oefeningen om aan positieve groepsvorming te werken.

Cursus groepsvorming

Hoe kun je als leerkracht de groepsvorming beïnvloeden?
Op welke manier kun je oefeningen groepsvorming inzetten om een positieve groep te ontwikkelen?
Hoe kun je meerdere kinderen verantwoordelijk maken voor het welbevinden van klasgenoten?
Hoe kun je de kinderen coachen in negen sociale vaardigheden tijdens de oefeningen groepsvorming?
Dit leer je bij ”groepsvorming cursus”, zes online cursussen die onderdeel uitmaken van het Platform groepsvorming, compleet.

Deze zes online cursussen zijn geschikt voor alle leerkrachten in het basisonderwijs. Je leert over de fasen van groepsvorming en kenmerken bij elke fase. Vervolgens kun je oefeningen bij elke fase inzetten en leer je welke kenmerken oefeningen nodig hebben bij elke fase. Vanuit de systeemtheorie leer je interacties te observeren en kinderen te coachen. Je leert de ‘bron’, het ‘slachtoffer’ en de ‘omgeving’ te coachen tijdens oefeningen groepsvorming. Oefeningen groepsvorming worden gecombineerd met negen sociale vaardigheden, zodat je in staat bent negen sociale vaardigheden aan te leren tijdens oefeningen groepsvorming.

Deze online cursussen maken onderdeel uit van het complete abonnement Platform groepsvorming. Klik hier voor toelichting over het platform.

Leerdoelen cursussen

1 Groepsvorming

Ik ken de kenmerken van elke fase van groepsvorming
Ik ken oefeningen voor elke fase groepsvorming.
Ik ken kenmerken van een oefening groepsvorming voor elke fase.
Ik kan een omschrijving van een groep geven die past bij een fase groepsvorming.
Ik ken vier kenmerken van een positieve groep.
Ik ken vier kenmerken van een negatieve groep.

2 Keuzes (sociale vaardigheden) & stoplicht

Ik ken de naam van 9 keuzes.
Ik ken de afbeelding van 9 keuzes.
Ik ken de actie van 9 keuzes.
Ik ken de reactie van 9 keuzes.
Ik ken de vraag bij het groene stoplicht.
Ik ken de vraag bij het oranje stoplicht.
Ik ken de vraag bij het rode stoplicht.
Ik kan feedback geven bij het groene stoplicht.
Ik kan feedback geven bij het oranje stoplicht.
Ik kan feedback geven bij het rode stoplicht.

3 Coachen keuzes

Ik ken drie aspecten van de systeemtheorie.
Ik ken drie benaderingen vanuit het systeem.
Ik kan bij elke basisbehoefte een voorbeeldzin benoemen.
Ik ken het verschil tussen superhelden coachen en benoemen.
Ik ken de vragen bij de ‘bron’ benadering.
Ik ken de vragen bij de ‘slachtoffer’ benadering.
Ik ken de vragen bij de ‘omgeving’ benadering.

4 Oefeningen groepsvorming & keuzes, deel 1

Ik kan de checklist toepassen tijdens een oefening.
Ik kan tijdens een oefening de bron, het slachtoffer en de omgeving coachen.
Ik kan de checklist toepassen als een kind ongewenst gedrag komt melden.
Ik kan het kind begeleiden die ongewenst gedrag komt melden.
Ik ken de vragen bij het stoplicht na een ronde van een oefening groepsvorming.

5 Oefeningen groepsvorming & keuzes, deel 2

Ik kan een doel bepalen voor een ronde van een oefening groepsvorming.
Ik ken het verschil tussen een doel vanuit de positieve groep en een doel vanuit de keuzes.
Ik kan op twee manieren interactie observeren.
Ik kan interactie begeleiden door de checklist toe te passen.
Ik kan feedback tijdens en na een ronde geven.
Ik kan het stoplicht en de checklist toepassen als ik feedback geef.

6 Transfer

Ik kan de checklist toepassen tijdens een les.
Ik kan tijdens de les de bron, het slachtoffer en de omgeving aanspreken.
Ik kan voor een vrije situatie superhelden benoemen.
Ik kan de checklist toepassen tijdens vrije situaties.
Ik kan tijdens vrije situaties de bron, het slachtoffer en de omgeving aanspreken.
Ik kan preventief de keuzes bespreken voor een gymles.
Ik ken de vragen bij het stoplicht na een gymles.

7 Vaardigheden docent

Ik kan zonder oordeel het groepsproces bekijken.
Ik kan tijdens en na een ronde in gesprek met kinderen zonder te oordelen.
Ik ken verschillende vormen van leiden.
Ik kan kinderen begeleiden om positief leiding te nemen.
Ik ken de vaardigheden die ingezet worden bij het bespreken van het stoplicht.
Ik ken zes vormen om een check-in uit te voeren in de klas.

Wil je een schoolbrede aanpak groepsvorming en sociale vaardigheden?
De superheldenaanpak van Orka Training is een preventieve aanpak voor de basisschool om sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren om daarmee de kans op sociale problemen te verkleinen. Klik hier om naar de website te gaan.