Oefeningen groepsvorming
Vier oefeningen om aan positieve groepsvorming te werken.

Groepsvorming in de klas

Start van een nieuw schooljaar
De kinderen komen straks weer op school. De gouden weken zijn de eerste weken na de zomervakantie. Hoe kun je de groepsvorming in de klas beïnvloeden? Met onderstaande oefeningen kun je er een groep van maken. Je brengt kinderen weer met elkaar in contact. Welke overeenkomsten hebben wij met elkaar?

Verbindingsbingo

Een voorbeeld van een oefening groepsvorming in de klas is ‘Verbindingsbingo’. Deze oefening zorgt ervoor dat de kinderen en de leerkracht in de eerste week met elkaar in verbinding wordt gebracht. Hobby, sport en familie staan centraal in dit spel, en de antwoorden worden gebruikt aan het eind van de week bij de bingo.

Kleef aan overeenkomsten

Een ander voorbeeld van een oefening groepsvorming in de klas is ‘Kleef aan overeenkomsten’. De kinderen krijgen een invulblad met onderwerpen als groente, fruit, favoriete televisieprogramma’s. Elk kind vult zijn favorieten en interesses in. Daarna zoeken de kinderen elkaar op (tweetallen) en vergelijken de antwoorden met elkaar. Als alle kinderen bij elkaar de antwoorden hebben vergeleken, worden alle kruisjes geteld. Hoeveel overeenkomsten zijn er in deze klas?

Ik heb in de vakantie

De leerkracht begint met een uitspraak over de feestdagen en/ of vakantie.
Als kinderen dit ook hebben meegemaakt, kunnen ze gaan staan. De kinderen die de uitspraak niet hebben meegemaakt blijven zitten. Vervolgens kunnen de kinderen om de beurt een uitspraak doen, waarna de andere kinderen gaan staan of blijven zitten. Een goede oefening om de verbinding met elkaar weer te maken. Lukt het een kind om een uitspraak te doen, waarbij alle kinderen kunnen staan?

Klik hier voor meer informatie en oefeningen over groepsvorming, fase 1.

Orka Training
Wil je jaarrond werken aan groepsvorming en sociale vaardigheden? Dat kan met de methode van Orka Training. Preventief en curatief voor groepen.

Ontdek Orka Training.

Orka training heeft daarnaast ook een methode voor groepsvorming en sociale vaardigheden ontwikkeld.

Dé online methode voor de basisschool om sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren om daarmee de kans op sociale problemen te verkleinen.

De methode van Orka Training is opgenomen in de databank effectieve interventies van het Nederlands Jeugdinstituut.