methode sociale vaardigheden

ORKA TRAINING: VOOR HET VERGROTEN VAN HET WELBEVINDEN VAN KINDEREN IN DE KLAS

Orka Training is een online methode en geeft elke leerkracht een aanpak waarmee je de sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas kunt verbeteren. De methode kan zowel preventief als curatief ingezet worden. Begeleiden van oefeningen groepsvorming in de klas kan leiden tot een positieve groep.
– Hoe kan ik tijdens oefeningen sociale vaardigheden bij kinderen aanleren?
– Hoe kan ik de groepsvorming beïnvloeden, zodat elk kind zich prettig voelt?

In ontwikkeling: De methode voor het voortgezet onderwijs (klas 1 en 2) is ontwikkeld. Vanaf augustus 2022 starten de pilots.

Wil je jaarrond werken aan een positief groepsklimaat door oefeningen groepsvorming in te zetten én negen sociale vaardigheden aanleren bij kinderen? Dan is deze methode wat voor jou!

“Na de buitenspeeltijd gebruiken we een stoplicht. Nu gebeurt het eigenlijk nooit meer dat er een kind in rood zit en dat ik in de lestijd nog buitenspeel-akkefietjes moet oplossen.” Rozanne, leerkracht

”Ze leren eerst naar zichzelf kijken in plaats van naar anderen te wijzen of meteen bij de leerkracht aan te kloppen. Zo ontdekken ze dat ze het zelf op kunnen lossen.” Imke, directrice

Keuzes tijdens groepsvorming
Negen sociale vaardigheden om aan positieve groepsvorming te werken.

Abonnementen methode

PRIMAIR ONDERWIJS (VOOR ÉÉN GROEP)

– Meer dan 70 instructiekaarten van oefeningen.
– Meer dan 40 video’s met oefeningen.
– Quiz en vraag van de week.
– Elke 10 dagen een lesbrief met oefeningen.
– Zeven online cursussen over groepsvorming en het begeleiden van oefeningen. Twee cursussen verdieping over groepsvorming.
– Sociogram, sociomatrix en vragenlijst voor kinderen, zodat je als leerkracht de onderlinge relaties en welbevinden van kinderen kunt volgen.
– Tools: gewenst gedrag aanleren, het stoplicht en de check-in.
– Ouders betrekken bij de aanpak: online cursus (20 min), instructievideo en digitale poster.
Kosten: € 229,00 (incl. BTW) per jaar.

Klik hier om naar de toelichting van het abonnement te gaan.

VOORTGEZET ONDERWIJS

– Meer dan 50 instructiekaarten van oefeningen.
– Video’s met uitleg van de negen sociale vaardigheden en verdiepingsvideo’s.
– Quiz en vraag van de week.
– Elke 10 dagen een lesbrief met oefeningen.
– Zes online cursussen over groepsvorming en het begeleiden van oefeningen.
– Sociogram, sociomatrix en vragenlijst voor kinderen, zodat je als leerkracht de onderlinge relaties en welbevinden van kinderen kunt volgen.
– Tools: gewenst gedrag aanleren en de check-in.
– Ouders betrekken bij de aanpak: online cursus (20 min), instructievideo en digitale poster.

Groepsvorming.nl maakt onderdeel uit van Orka Training.
Orka Training heeft ook de superheldenaanpak ontwikkeld. De superheldenaanpak is een preventieve school-brede aanpak voor de basisschool om sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren om daarmee de kans op sociale problemen te verkleinen.
De superheldenaanpak is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI).
Klik hier om naar de website te gaan.

Wil je een sociogram of sociomatrix afnemen? Bij het complete abonnement kunnen de instrumenten digitaal afgenomen worden.
Klik hier voor meer informatie over het sociogram.
Klik hier voor meer informatie over het sociomatrix.