Oefeningen groepsvorming
Vier oefeningen om aan positieve groepsvorming te werken.

Oefeningen fase 3

Welke oefeningen kun je inzetten voor fase 3, normeren? Hieronder een aantal voorbeelden.

De bal gaat rond
De leerkracht geeft na de overlegtijd de bal aan een kind. De kinderen proberen zo snel mogelijk de bal aan elkaar door te geven. Als het laatste kind de bal heeft ontvangen, stopt de oefening. Tijdens de overlegtijd komen alle kinderen bij elkaar om te overleggen. Welke tactieken kunnen gebruikt worden? Hoe komt iedereen aan de beurt?

Grens veroveren
De kinderen van de klas worden verdeeld in twee groepen. Er wordt een grens in het midden van de zaal gemaakt met twee pionnen. Elk kind zoekt een ander kind op aan de andere kant van de grens. Ze geven elkaar een hand en proberen de voet van de ander over de grens te trekken. Als dit lukt, heb je gewonnen en zoek je een ander kind op. Voordat er gespeeld wordt, maken de kinderen contact met elkaar en tellen samen af. Lukt het alle kinderen om volgens de regels te spelen? Worden er eerst nog afspraken gemaakt?

Klik hier voor informatie over fase 3, normeren.

Ontdek Orka Training.

Orka training heeft daarnaast ook een methode voor groepsvorming en sociale vaardigheden ontwikkeld.

Dé online methode voor de basisschool om sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren om daarmee de kans op sociale problemen te verkleinen.

De methode van Orka Training is opgenomen in de databank effectieve interventies van het Nederlands Jeugdinstituut.