Beste ouders/ verzorgers,

Op deze pagina kunt u informatie vinden over de negen sociale vaardigheden (keuzes) waarmee de kinderen op school werken.. 

Uitleg

Welke keuze maak jij?
De werkwijze bestaat uit negen sociale vaardigheden. Deze sociale vaardigheden worden keuzes genoemd. In de klas trainen de kinderen deze keuzes door middel van oefeningen groepsvorming. Daarnaast kunnen de leerkrachten de keuzes dagelijks coachen bij kinderen tijdens de lessen of vrije momenten.

De negen keuzes worden gebruikt in de klas bij het de methode van Orka Training. De methode is een werkwijze die de leerkrachten gebruiken om kinderen een juiste keuze te laten maken op het gebied van weerbaarheid en samenwerken.
Oefeningen groepsvorming worden gebruikt om kinderen keuzes te laten maken. Vervolgens geeft de leerkracht feedback over de keuzes die gemaakt worden. De keuzes kunnen kinderen de hele dag toepassen in de klas, thuis bij een broer of zus, of bij het sporten.

Welke keuzes zijn er?
Elkaar helpen, elkaar aanspreken, opkomen voor jezelf, negeren, de slimme plek, relaxed reageren, leiden en volgen.

Hoe kun je als ouder/ verzorger kinderen helpen de juiste keuze te laten maken?
Stel: uw kind komt thuis en vertelt dat een ander kind lelijke dingen heeft gezegd. Dan kunt u de volgende vragen stellen:
– Wat is er gebeurd?
– Welke keuze heb je gemaakt? Wat heb je toen gedaan?
– Heeft het gewerkt? Is het opgelost?
Als een keuze niet werkt, kan het kind het melden bij de leerkracht.
Heeft uw kind de lelijke dingen genegeerd? Als uw kind er nu verdrietig of boos over is, heeft het negeren niet gewerkt. U kunt uw kind stimuleren een andere keuze te maken. Als opkomen voor jezelf niet werkt, kunt u het kind aanraden het ongewenste gedrag te melden bij de leerkracht.

Online cursus

U kunt een online cursus van 15 minuten volgen, zodat u helemaal op de hoogte bent van de werkwijze in de klas. Daarnaast is er ook een hoofdstuk over hoe u thuis de werkwijze kunt gebruiken.

Primair onderwijs, voor de ouders met kinderen op de basisschool.
Klik hier om de cursus te starten.

Voortgezet onderwijs, voor de ouders met kinderen op het voortgezet onderwijs.
Klik hier om de cursus te starten.

Video & Poster        

Voorbeeld uit de praktijk -thuis-

Een meisje zit op de bank en haar broer gaat naast haar zitten, en begint haar te duwen.
Het meisje kan een keuze maken die werkt:
– Ze kan het negeren.
– Ze kan relaxed reageren: Dank je, daar had ik net jeuk!
– Ze kan opkomen voor jezelf: Wil je stoppen met duwen? Ik vind het niet leuk.
– Ze kan een slimme plek kiezen: Ze loopt naar een stoel.
Als één van de keuzes niet werkt, kan ze het melden.

Als het meisje direct komt melden bij papa of mama, dan kun je als ouder/ verzorger de volgende vragen stellen:
– Wat gebeurt er?
– Wat heb je toen gedaan?
– Welke keuze kun je nu maken?
Het doel is dat het kind leert om een keuze te maken die werkt.
Als een kind het gedrag negeert en direct komt melden, kan het kind eerst leren een keuze te maken die wel werkt.
Als het kind kiest voor opkomen voor jezelf en het ongewenste gedrag stopt niet, dan kan het kind het melden bij een volwassene.