Over

Orka Training

Rino Vijverberg van Orka Training heeft twee methodes ontwikkeld. Voor de schoolbrede, preventieve aanpak: de superheldenaanpak. De superheldenaanpak van Orka Training is een preventieve aanpak voor de basisschool om sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren om daarmee de kans op sociale problemen te verkleinen. De superheldenaanpak is erkend als goed onderbouwd. De superheldenaanpak is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). Klik hier om naar de site over de superheldenaanpak te gaan.

De tweede methode is preventief en curatief voor groepen en klassen. Vanaf augustus 2022 wordt er gestart met pilots in het voortgezet onderwijs. Klik hier om naar de uitleg van de methode voor groepen te gaan.

Mijn achtergrond

Inmiddels werk ik al een aantal jaar met veel plezier en energie aan groepsvorming in de klas. Mijn loopbaan ben ik begonnen als leerkracht in het basisonderwijs (2002-2012). In die periode heb ik mij ontwikkeld in het begeleiden van kinderen en groepen. In 2008 heb ik mijn diploma Kindercoach behaald en in 2010 het diploma Kinder- en jeugdtherapeut. Dit leidde tot het oprichten van Orka Training in 2009, waar ik kinderen, ouders en leerkrachten kon begeleiden in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De laatste jaren heb ik mij gespecialiseerd in het begeleiden van leerkrachten en groepen. In 2014 zijn de eerste superhelden ontwikkeld en is de superheldenaanpak ontstaan. In 2021 is de methode ontwikkeld. Als trainer en co-teacher implementeer ik de werkwijzen op scholen waar ik samenwerk met leerkrachten aan groepsvorming:
– Hoe kun je als leerkracht kinderen coachen een effectieve keuze te maken?
– Op welke manier kun je kinderen verantwoordelijkheid laten nemen?
– Hoe kun je kinderen als groep laten samenwerken?
– Hoe kun je de sfeer in de klas verbeteren?

De laatste jaren volg ik nascholing met onderwerpen zoals: ”cognitieve gedragstherapie”, ”nieuwe autoriteit”, ”effectief leerkrachtengedrag bewerkstelligen”, ”didactische werkvormen ontwerpen” en ”deep democracy, level 1.”