Partner

Oefeningen groepsvorming
Vier oefeningen om aan positieve groepsvorming te werken.

Orka Training werkt samen met de AED, het expertisecentrum in de regio Leiden en omgeving. Als partner biedt de AED het platform groepsvorming aan als onderdeel van de begeleiding van leerkrachten en groepen op het gebied van groepsvorming.

De coöperatie Ambulante Educatieve Dienst (AED) is het expertisecentrum van het speciaal onderwijs in de regio Leiden en omstreken. De medewerkers van de AED zijn specialisten op het gebied van ondersteuning aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoeften in het regulier onderwijs (PO, VO en MBO).

De AED is werkzaam in 5 regio’s: Leiden en omstreken, Duin- en Bollenstreek, Rijnstreek, Zoetermeer en Midden-Holland. Bij de AED werken meer dan 50 ambulant begeleiders passend onderwijs. Onze aanpak is handelingsgericht (HGW), oplossingsgericht en talentgericht. De begeleiding vanuit de AED kan gericht zijn op de leerling, de leerkracht of de groep. Daarnaast biedt de AED ook scholing aan op een allerlei onderwerpen.

Klik hier om naar de website van het AED te gaan.

Klik hier om naar het platform groepsvorming – compleet – te gaan.