Methode

Orka Training biedt een online methode voor groepsvorming en sociale vaardigheden. De methode kan zowel preventief als curatief ingezet worden en geeft elke leerkracht een aanpak waarmee je de sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas kunt verbeteren.

Klik hier om de inhoud van de methode voor het basisonderwijs te bekijken.
In 2023 start de methode ook voor het voortgezet onderwijs.

Bij het abonnement voor het primair onderwijs heb je de beschikking over de volgende onderdelen van de methode:
– Negen online cursussen.
– Instructiekaarten met oefeningen groepsvorming
– Video’s met oefeningen groepsvorming
– Tools: drie kleuren, de check-in en het stoplicht.
– Instrumenten: 2x sociogram ”spelen”, 2x sociogram ”samenwerken”, 2x sociomatrix ”spelen”, 2x sociomatrix ”samenwerken” en 2x vragenlijst welbevinden.
– Documenten: o.a. handleiding, thema meidenvenijn en mijn sociale vaardigheden.

Voorbeeld: Instructiekaart van ‘de bal gaat rond’.

De methode is onderdeel van Orka Training.
Daarnaast heeft Orka Training ook de superheldenaanpak ontwikkeld. De superheldenaanpak van Orka Training is een preventieve aanpak voor de basisschool om sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren om daarmee de kans op sociale problemen te verkleinen. Klik hier om naar de site over de superheldenaanpak te gaan.