Oefeningen groepsvorming
Vier oefeningen om aan positieve groepsvorming te werken.

Oefeningen fase 4

Welke oefeningen kun je inzetten voor fase 4, presteren? Hieronder een aantal voorbeelden.

Het vierkant lopen
Vier banken worden in een vierkant gezet. De kinderen verdelen zich over de vier banken. De kinderen wandelen over de banken, totdat zij op de eigen plek eindigen. Twee banken lopen met de klok mee, en twee banken lopen tegen de klok in. De kinderen komen elkaar onderweg tegen, en zullen overleggen hoe ze langs elkaar kunnen lopen. Het doel van deze oefening is dat de kinderen samenwerken en overleggen. Hoe kan ik verder komen? Hoe kan ik andere kinderen ruimte geven?

Neurietikkertje
Tikspel. De kinderen kunnen niet getikt worden als ze met 3 kinderen bij elkaar staan en een liedje neuriën.

Woord voor woord
Om de beurt zegt ieder kind een woord en de bedoeling is dat alle woorden samen een zin of verhaal vormen. Kunnen de aansluiten bij de woorden van de kinderen die al geweest zijn? Kunnen de kinderen elkaar helpen, als een kind er niet uit komt?

Klik hier voor informatie over fase 4, presteren.