Sociogram afnemen

Je kunt digitaal het sociogram en sociomatrix afnemen zonder een account aan te maken. De sociomatrix kan direct als PDF bestand worden gedownload. Klik op ‘Start’ om de sociomatrix af te nemen. Het afnemen van de sociomatrix is gratis.

De gegevens kunnen ook verwerkt worden tot een sociogram. Kosten 5,99 euro per sociogram. Na maximaal 1 werkdag ontvang je het sociogram per email. Klik op ‘Start’ om te het sociogram af te nemen.

Het programma is één jaar geleden online geplaatst. Inmiddels is er ruim 5000 keer een sociomatrix afgenomen door leerkrachten in het PO, VO en MBO.


Start


Instructie
1 Je voert schoolgegevens en de namen van de leerlingen in.
2 Je kunt kiezen uit de volgende instrumenten:
-Basisonderwijs ”spelen”. De vraag aan kinderen: met wie speel je graag?
-Basisonderwijs ”samenwerken”. De vraag aan kinderen: met wie werk je graag samen?
-Voortgezet onderwijs/ MBO ”omgang”. De vraag aan leerlingen: met wie ga je graag om?
-Voortgezet onderwijs/ MBO ”samenwerken”. De vraag aan leerlingen: met wie werk je graag samen?
3 Je kunt kiezen uit de standaard versie (bijvoorbeeld ”met wie speel je graag?”) en de versie met negatieve vraag (”met wie speel je graag?” en ”met wie speel je niet zo graag?”).

Bij de positieve vraag kiezen de kinderen de naam van twee klasgenoten.
Bij de negatieve vraag kiezen de kinderen de naam van nul, één of twee klasgenoten.

Bij het sociogram met negatieve vraag wijzen de groene pijlen naar de leerlingen die positief gekozen zijn. Het aantal keer dat de leerling positief gekozen is, staat achter de naam van de leerling aangegeven. Het aantal keer dat een leerling negatief gekozen is, staat tussen haakjes bij elke leerling aangegeven. Let op: bij een sociogram inclusief negatieve vraag zijn alleen de pijlen zichtbaar van kinderen die elkaar positief kiezen.

Je krijgt een duidelijk beeld van de verhoudingen tussen de leerlingen binnen de groep.
Mandy, leerkracht

Het gebruik van een sociogram geeft inzicht in de relaties in de klas en de onderlinge verhoudingen. Je kunt achterhalen wie een mogelijke leiderspositie hebben of welke kinderen buiten de groep vallen.
Frank, leerkracht


Sociogram
Het sociogram is het middel om relaties in de klas zichtbaar te maken. In één overzicht kun je bekijken welke positie de kinderen in de klas hebben. Welke kinderen zijn populair? Welke kinderen kunnen elkaar beïnvloeden?

Meer informatie over het sociogram, klik hier.

Voorbeeld sociogram


Sociomatrix
De sociomatrix geeft in een tabel weer welke kinderen gekozen worden. Je kunt een sociomatrix ”samen spelen” en ”samenwerken” afnemen. De resultaten worden weergegeven in een tabel.

Meer informatie over het sociomatrix, klik hier.

Voorbeeld sociomatrix