Sociogram afnemen

Je kunt digitaal het sociogram en sociomatrix afnemen zonder een account aan te maken. De sociomatrix kan direct als PDF bestand worden gedownload. Klik op ‘Start’ om de sociomatrix af te nemen. Het afnemen van de sociomatrix is gratis.

De gegevens kunnen ook verwerkt worden tot een sociogram. Kosten 5,99 euro per sociogram. Na maximaal 1 werkdag ontvang je het sociogram per email. Klik op ‘Start’ om te het sociogram af te nemen.

Update 16-8: Het is nu mogelijk om een positieve en negatieve vraag af te nemen. Toelichting: zie hieronder bij Instructie, punt 3.

Start


Instructie
1 Je voert schoolgegevens en de namen van de leerlingen in.
2 Je kunt kiezen uit de volgende instrumenten:
-Basisonderwijs ”spelen”. De vraag aan kinderen: met wie speel je graag?
-Basisonderwijs ”samenwerken”. De vraag aan kinderen: met wie werk je graag samen?
-Voortgezet onderwijs ”omgang”. De vraag aan leerlingen: met wie ga je graag om?
-Voortgezet onderwijs ”samenwerken”. De vraag aan leerlingen: met wie werk je graag samen?
3 Je kunt kiezen uit de standaard versie (bijvoorbeeld ”met wie speel je graag?”) en de versie met negatieve vraag (”met wie speel je graag?” en ”met wie speel je niet zo graag?”)
Bij het sociogram met negatieve vraag wijzen de groene pijlen naar de leerlingen die positief gekozen zijn. Het aantal keer dat de leerling positief gekozen is, staat achter de naam van de leerling aangegeven. Het aantal keer dat een leerling negatief gekozen is, staat tussen haakjes bij elke leerling aangegeven.

Je krijgt een duidelijk beeld van de verhoudingen tussen de leerlingen binnen de groep.
Mandy, leerkracht

Het gebruik van een sociogram geeft inzicht in de relaties in de klas en de onderlinge verhoudingen. Je kunt achterhalen wie een mogelijke leiderspositie hebben of welke kinderen buiten de groep vallen.
Frank, leerkracht


Sociogram
Het sociogram is het middel om relaties in de klas zichtbaar te maken. In één overzicht kun je bekijken welke positie de kinderen in de klas hebben. Welke kinderen zijn populair? Welke kinderen kunnen elkaar beïnvloeden?

Meer informatie over het sociogram, klik hier.

sociogram
Voorbeeld sociogram


Sociomatrix
De sociomatrix geeft in een tabel weer welke kinderen gekozen worden. Je kunt een sociomatrix ”samen spelen” en ”samenwerken” afnemen. De resultaten worden weergegeven in een tabel.

Meer informatie over het sociomatrix, klik hier.

Voorbeeld sociomatrix