Oefeningen groepsvorming
Vier oefeningen om aan positieve groepsvorming te werken.

Sociogram voortgezet onderwijs

Het sociogram is het middel om relaties in de klas zichtbaar te maken. In één overzicht kun je bekijken welke positie de kinderen in de klas hebben. Welke kinderen zijn populair? Welke kinderen kunnen elkaar beïnvloeden?

Je krijgt een duidelijk beeld van de verhoudingen tussen de leerlingen binnen de groep.Mandy, leerkracht

Het gebruik van een sociogram geeft inzicht in de relaties in de klas en de onderlinge verhoudingen. Je kunt achterhalen wie een mogelijke leiderspositie hebben of welke kinderen buiten de groep vallen.Frank, leerkracht

Relaties in de klas in één overzicht

Sociomatrix & sociogram

Orka Training heeft een online programma ontwikkeld om een sociomatrix en sociogram af te nemen.

Gratis sociomatrix

Je kunt direct een sociomatrix en/ of sociogram afnemen zonder een account aan te maken.

  • De leerlingen vullen na elkaar in op één computer.
  • Sociomatrix/ sociogram ‘samenwerken’ beschikbaar.
  • Alleen positieve vraag mogelijk.
  • Sociomatrix is gratis.

Sociogram & sociomatrix

Je maakt een account aan, waarna je direct een sociomatrix en/ of sociogram kunt afnemen.

  • De leerlingen kunnen tegelijkertijd invullen op meerdere computers.
  • Sociomatrix/ sociogram ‘spelen’, ‘omgang’, ‘samenwerken’ en ‘open vraag’ beschikbaar.
  • Keuze uit positieve en/ of negatieve vraag.
  • Sociomatrix € 2,99
  • Sociogram € 7,99

Ontdek Orka Training.

Orka training heeft daarnaast ook een methode voor groepsvorming en sociale vaardigheden ontwikkeld.

Dé online methode voor de basisschool om sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren om daarmee de kans op sociale problemen te verkleinen.

De methode van Orka Training is opgenomen in de databank effectieve interventies van het Nederlands Jeugdinstituut.