Methode vo

De methode sociale vaardigheden en groepsvorming voor klas 1 en 2 (VO) voor het voortgezet onderwijs is ontwikkeld. Op dit moment worden er pilots gedraaid in meerdere klassen. Meer informatie volgt nog!

Welke onderdelen zijn er in de methode te vinden? Hieronder worden alle onderdelen beschreven.

– Mijn sociale vaardigheden. Elke leerling geeft aan in hoeverre de sociale vaardigheden worden toegepast.
– Meer dan 50 instructiekaarten met oefeningen groepsvorming.
– Video’s met uitleg van de negen sociale vaardigheden en verdiepingsvideo’s.
– Quiz en vraag van de week.
– 25 lesbrieven met oefeningen en inspiratie.
– Zes online cursussen over groepsvorming en het begeleiden van oefeningen.
– Sociogram, sociomatrix en vragenlijst voor leerlingen, zodat je als docent de onderlinge relaties en welbevinden van leerlingen kunt volgen.
– Tools: gewenst gedrag aanleren en de check-in.
– Ouders betrekken bij de aanpak: online cursus (20 min), instructievideo en digitale poster.

Home

Bij het onderdeel ‘Home’ kun je de leerlingen invoeren.
Daarnaast is er de quiz en de vraag van de week beschikbaar. Bij de quiz maken de leerlingen tien vragen over de negen keuzes. Ze proberen individueel of klassikaal zoveel mogelijk punten te halen.

Bij de vraag van de week worden er tien situaties beschreven. Elke week of maand kun je een situatie voorleggen aan de klas. De leerlingen beargumenteren welke keuze zij zouden maken in deze situatie.

Cursus

Bij het onderdeel ‘Cursus’ kun je zes cursussen volgen over groepsvorming en keuzes.

Modules:
1. Groepsvorming
2. Negen keuzes
3. Coachen keuzes
4. Oefeningen begeleiden, deel 1
5. Oefeningen begeleiden, deel 2
6. Vaardigheden docent

Mijn sociale vaardigheden

Bij sociale vaardigheden kunnen leerlingen aangeven in hoeverre de leerling elke sociale vaardigheid toepast. De kaart mijn sociale vaardigheden kan als startpunt gebruikt worden om de oefeningen groepsvorming in te zetten. Leerlingen kunnen tijdens een ronde van een oefening kiezen om een sociale vaardigheid in te zetten waar ze trots op zijn of die zij juist willen leren.

Oefeningen

Bij het onderdeel ‘Oefeningen’ zijn 50+ instructiekaarten beschikbaar. Elke instructiekaart beschrijft voor welke fase de oefening geschikt is. De oefening wordt a.d.h.v. het directe instructiemodel beschreven.

Video’s

Bij het onderdeel Video’s kun je video’s bekijken met uitleg over onderdelen uit de methode. Daarnaast zijn er verdiepingsvideo’s beschikbaar.

Tools

Bij het onderdeel ‘Tools’ kun je het stoplicht op het digiboard gebruiken. Bij elke kleur kun je aantallen invoeren.

Daarnaast kun je met de ‘drie kleuren’ werken. Alle namen van de leerlingen staan in het groen. Bovenaan het scherm kun je een afspraak of gedragsregel invoeren. Vervolgens kun je de namen van de leerlingen schuiven als dat nodig is. Met deze tool kun je gewenst gedrag aanleren en belonen. De check-in is de tool waarmee je alle stemmen uit de klas kunt halen. Je stelt een vraag, waarna leerlingen een mening of reactie geven. De namen van de leerlingen kunnen bij een reactie of mening gezet worden. Bij documenten zijn er meerdere werkvormen beschikbaar om hiermee te werken.

Inhoud:
– De drie kleuren.
– De check-in.

Instrumenten

sociogram
Voorbeeld sociogram
sociomatrix
Voorbeeld sociomatrix

Bij het onderdeel ‘Instrumenten’ kun je tweemaal per schooljaar de volgende instrumenten af laten nemen door leerlingen:

  • Het sociogram ‘’omgang’’. Leerlingen kiezen twee klasgenoten uit met wie ze graag omgaan. De resultaten worden verwerkt in een sociogram. De relaties tussen leerlingen worden zichtbaar.
  • Het sociogram ‘’samenwerken’’. Leerlingen kiezen twee klasgenoten uit met wie ze graag samenwerken. De resultaten worden verwerkt in een sociogram. De relaties tussen leerlingen worden zichtbaar.
  • De sociomatrix ‘’omgang’’. Leerlingen kiezen tussen één en drie leerlingen uit met wie ze graag omgaan. De resultaten worden verwerkt in een sociomatrix. Dit is een tabel waarin zichtbaar wordt welke leerlingen gekozen worden.
  • De sociomatrix ‘’samenwerken’’. Leerlingen kiezen tussen één en drie klasgenoten uit met wie ze graag samenwerken. De resultaten worden verwerkt in een sociomatrix. Dit is een tabel waarin zichtbaar wordt welke leerlingen gekozen worden.
  • De vragenlijst welbevinden. Leerlingen vullen zeven reacties in bij zinnen over het welbevinden in de klas. Voorbeeld van een zin: ‘’Ik ga met plezier naar school.’’ De resultaten worden verwerkt in een vragenlijst, waarin alle reacties van alle leerlingen in één overzicht staan

Documenten

Bij het onderdeel documenten kun je o.a. uitleg en oefeningen per fase van groepsvorming bekijken en downloaden.

Inhoud:
– Poster ‘Welke keuze maak jij?’.
– Negen keuzes.
– Handleiding.

Methode sociale vaardigheden VO

De methode voor het vo laat leerlingen met sociale vaardigheden oefenen tijdens oefeningen groepsvorming. De mentor begeleidt de oefeningen en gaat met de leerlingen in gesprek over het toepassen van sociale vaardigheden.

Praktische informatie

Praktische informatie:
– De kosten zijn inclusief BTW.
– Het abonnement worden voor de duur van één jaar afgesloten.
– Bedenktijd van 14 dagen. Na afsluiten van het jaarabonnement kunt u binnen 14 dagen kosteloos het jaarabonnement annuleren. De kosten van het abonnement wordt teruggestort.
– Na het kiezen van een abonnement kun je direct via iDEAL betalen. Elk jaar ontvangt u een factuur om het abonnement te verlengen.
– Opzeggen van het abonnement kan via email: info@orkatraining.nl.
– Er zijn algemene voorwaarden van toepassing. Klik hieronder om de algemene voorwaarden te bekijken.

Algemene-voorwaarden-Orka-Training

Klik hier voor informatie over alle fasen van groepsvorming.