Week tegen pesten


De week tegen pesten vindt dit jaar plaats tussen 26 en 30 september. Hoe kun je kinderen actief laten optreden tegen pesten? Welke sociale vaardigheden kun je aanleren bij kinderen? Orka Training heeft het thema nummer over pesten geschreven met achtergrond, oefeningen en werkvormen.

Sociale vaardigheden
Orka Training richt zich vooral op de middengroep. Deze kinderen kunnen de sociale vaardigheden ‘elkaar helpen’, ‘elkaar aanspreken’ en ‘melden’ inzetten om het pesten te stoppen.

Themanummer ‘pesten’

Oefeningenelkaar aanspreken’
Teken om de beurt
Geef de opdracht om een gezicht, boom, huis, auto te tekenen. Na 30 seconden gaat de ander verder met tekenen.

Punten tekenen
Kind A zet punten, Kind B moet de punten verbinden tot een tekening, bijvoorbeeld een dier.

Rol van het kind
Als een kind zich niet aan de opdracht houdt (bijvoorbeeld een ander onderwerp tekenen, langer doorgaan met tekenen), dan kan het kind de ander aanspreken.
Als het kind niet luistert, kan het kind het ongewenste gedrag melden bij de leerkracht.

Rol van de leerkracht
De leerkracht observeert de kinderen. Op het moment dat een kind zich niet aan de opdracht houdt, kun je bekijken of de andere kinderen de ander aanspreken op zijn gedrag. Als dit niet gebeurt, kan de leerkracht de volgende vragen stellen: ‘Gaat het goed? Houdt iedereen zich aan de afspraken? Wat kunnen jullie dan doen? Kom je het melden als de ander niet luistert?’

Werkvormelkaar helpen
Je kunt kinderen als mediator inzetten tijdens de pauzes. Dit kan door ‘elkaar helpen bij ruzie’ in te zetten. Bij deze vorm kies je twee kinderen die ‘elkaar helpen bij ruzie’ toepassen tijdens de pauzes. In de hand-out staat beschreven hoe je dit in elke klas vanaf groep 4 kunt vormgeven.
Klik hier om de hand-out te bekijken.
Klik hier om de sociale vaardigheid ‘elkaar helpen’ te downloaden.

Oefeningen groepsvorming
Vier oefeningen om aan positieve groepsvorming te werken.

Methode Orka Training
Wil je jaarrond werken aan groepsvorming en sociale vaardigheden? Dat kan met de methode van Orka Training. Klik hier voor meer informatie.