Zilveren weken

Oefeningen groepsvorming
Vier oefeningen om aan positieve groepsvorming te werken.

De zilveren weken: start van een nieuw jaar
De kinderen komen straks weer op school na de kerstvakantie. Het is belangrijk om te investeren in positieve groepsvorming. Investeren in de start van het nieuwe jaar zorgt voor rust en structuur. Als leerkracht zorg je voor een goede start door de kinderen weer opnieuw met elkaar in contact te brengen.  Je kunt kinderen de komende weken weer het gevoel geven deel uit te maken van de groep.

Methode Orka Training
Wil je jaarrond werken aan groepsvorming en sociale vaardigheden? Dat kan met de online methode. Klik hier voor meer informatie.

Verbindingsbingo

Een voorbeeld van een oefening groepsvorming in de gouden weken is verbindingsbingo. Deze oefening zorgt ervoor dat de kinderen en de leerkracht in de eerste week met elkaar in verbinding wordt gebracht. Hobby, sport en familie staan centraal in dit spel, en de antwoorden worden gebruikt aan het eind van de week bij de bingo.

Kleef aan overeenkomsten

Een ander voorbeeld van een oefening groepsvorming in de gouden weken is Kleef aan overeenkomsten. Bij deze oefeningen zoeken de kinderen elkaar op en vergelijken de antwoorden met elkaar. Ze zoeken overeenkomsten met elkaar.

Gratis handreiking met oefeningen per fase
Schrijf je in voor de lesbrief en ontvang een gratis handreiking met uitleg en oefeningen voor elke fase van groepsvorming.
Vervolgens ontvang je elke maand een lesbrief met oefeningen groepsvorming.


Ik heb de afgelopen weken…

De leerkracht begint met een uitspraak over de afgelopen weken.
Als kinderen dit ook hebben meegemaakt, kunnen ze gaan staan. De kinderen die de uitspraak niet hebben meegemaakt blijven zitten. Vervolgens kunnen de kinderen om de beurt een uitspraak doen, waarna de andere kinderen gaan staan of blijven zitten. Een goede oefening om de verbinding met elkaar weer te maken. Lukt het een kind om een uitspraak te doen, waarbij alle kinderen kunnen staan?

Klik hier om meer informatie en oefeningen per fase van groepsvorming te bekijken.

Groepsvorming.nl maakt onderdeel uit van Orka Training.
Orka Training heeft ook de superheldenaanpak ontwikkeld. De superheldenaanpak is een preventieve school-brede aanpak voor de basisschool om sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren om daarmee de kans op sociale problemen te verkleinen.
De superheldenaanpak is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI).
Klik hier om naar de website te gaan.

Klik hier om meer informatie en oefeningen per fase van groepsvorming te bekijken.