Zilveren weken

Oefeningen groepsvorming
Vier oefeningen om aan positieve groepsvorming te werken.

De zilveren weken: start van een nieuw jaar
De kinderen komen straks weer op school na de kerstvakantie. Het is belangrijk om te investeren in positieve groepsvorming. Investeren in de start van het nieuwe jaar zorgt voor rust en structuur. Als leerkracht zorg je voor een goede start door de kinderen weer opnieuw met elkaar in contact te brengen.  Je kunt kinderen de komende weken weer het gevoel geven deel uit te maken van de groep.

Platform groepsvorming
Wil je jaarrond werken aan groepsvorming en sociale vaardigheden? Dat kan met het Platform Groepsvorming abonnement. Klik hier voor meer informatie.

Kleef aan overeenkomsten

Uitleg
De kinderen krijgen een invulblad met onderwerpen als groente, fruit, favoriete televisieprogramma’s (bijlage 1).
Elk kind vult zijn favorieten en interesses in. Daarna zoeken de kinderen elkaar op (tweetallen) en vergelijken de antwoorden met elkaar. Ze zetten een kruisje bij een onderwerp als het antwoord overeenkomt met een ander kind.
Als alle kinderen bij elkaar de antwoorden hebben vergeleken, worden alle kruisjes geteld. Hoeveel overeenkomsten zijn er in deze klas?

Kleef aan 
Een kind roept iets wat hij opgeschreven heeft bij een onderwerp. Elk kind die hetzelfde heeft opgeschreven bij dat onderwerp, roept ‘ja’ en gaat bij het kind staan. Dan roept een ander kind een onderwerp en kunnen andere kinderen naast het kind gaan staan. Zo krijg je een ketting van overeenkomsten.

Bijvoorbeeld
Een kind roept ‘Handbal’. Elk kind met als sport handbal gaat bij het kind staan. Dan roept een ander kind een
sport, en kunnen klasgenoten bij het kind aansluiten.

Bijlage 1: overeenkomsten invulblad.
Orka – Overeenkomsten

Verbindingsbingo

Een ander voorbeeld van een oefening groepsvorming in de zilveren weken is ”Verbindingsbingo”.

Een voorbeeld van een oefening groepsvorming in de zilveren weken is verbindingsbingo. Deze oefening zorgt ervoor dat de kinderen en de leerkracht in de eerste week met elkaar in verbinding wordt gebracht. Hobby, sport en familie staan centraal in dit spel, en de antwoorden worden gebruikt aan het eind van de week bij de bingo.

Elk kind toont interesse in de andere kinderen van de klas, en de kinderen leren elkaar beter kennen.

Het spel
Eén namenlijst (bijlage 1) voor de leerkracht en kinderen. Hierin worden alle antwoorden verzameld. Elk kind en de leerkracht verzamelen de antwoorden van alle kinderen uit de klas.
Sport: het kind noemt één sport.
Hobby: het kind noemt één hobby.
Familie: het kind noemt op hoeveel broers en zussen hij of zij heeft. Of het kind noemt de naam van een familielid.
Bijlage 2 is het bingo formulier.

Vorm
1 Elke dag gaan de kinderen in een nieuw groepje zitten, zodat ze uiteindelijk aan alle kinderen de vragen hebben kunnen stellen. De hobby, sport en familie antwoorden kunnen de kinderen daarna op het blad noteren.

2 De kinderen lopen elke dag een aantal minuten rond om vragen te stellen aan kinderen.
De hobby, sport en familie antwoorden kunnen de kinderen daarna op het blad noteren.

De namenlijst wordt gebruikt om alle antwoorden in te vullen.
Dan wordt het bingo formulier ingevuld. Elk kind kiest 9 namen van klasgenoten uit en schrijft dit op het bingo invulformulier.

Start 
De leerkracht heeft de ingevulde leerlingenlijst voor zich.
De leerkracht noemt een omschrijving van een kind.
Bijvoorbeeld: Ik zoek iemand die op … (sport) zit, het leuk vindt om te … (hobby) en … (familieleden) heeft.
Het kind wat bij deze omschrijving past kan aangekruist worden in het bingo formulier.
Wie heeft als eerste bingo?

Bijlage 1: de namenlijst met sport, hobby en familie.
Orka – Namenlijst Verbindingsbingo
Bijlage 2: het bingo formulier.
Orka – Bingo formulier

Gratis handreiking met oefeningen per fase
Schrijf je in voor de lesbrief en ontvang een gratis handreiking met uitleg en oefeningen voor elke fase van groepsvorming.
Vervolgens ontvang je elke maand een lesbrief met oefeningen groepsvorming.


Ik heb de afgelopen weken…

De leerkracht begint met een uitspraak over de afgelopen weken.
Als kinderen dit ook hebben meegemaakt, kunnen ze gaan staan. De kinderen die de uitspraak niet hebben meegemaakt blijven zitten. Vervolgens kunnen de kinderen om de beurt een uitspraak doen, waarna de andere kinderen gaan staan of blijven zitten. Een goede oefening om de verbinding met elkaar weer te maken. Lukt het een kind om een uitspraak te doen, waarbij alle kinderen kunnen staan?

Klik hier om meer informatie en oefeningen per fase van groepsvorming te bekijken.