Oefeningen groepsvorming
Vier oefeningen om aan positieve groepsvorming te werken.

Oefeningen

Oefeningen groepsvorming inzetten
Een leerkracht die rekening houdt met de fasen groepsvorming en daar de groep in begeleidt, creëert de beste voorwaarden voor een succesvol en prettig schooljaar. Als de groep nog gevormd wordt aan het begin van het schooljaar, dan heeft de leerkracht een grote kans om pestgedrag te voorkomen. Een goede begeleiding van de groep is dus essentieel.

Klik op de link hieronder om oefeningen per fase te bekijken.
Oefeningen fase 1
Oefeningen fase 2
Oefeningen fase 3
Oefeningen fase 4
Oefeningen fase 5