Methode PO

Wil je wekelijks werken aan positieve groepsvorming? De methode groepsvorming en sociale vaardigheden van Orka Training is het middel om elke dag te werken aan de fase van groepsvorming waarin jouw groep zich bevindt. Daarnaast kun je negen sociale vaardigheden aanleren bij kinderen.

Kosten: € 229,00 (incl. BTW) per jaar. Je sluit een abonnement af voor één groep.

Bestellen

Onderdelen van de methode

Home

Bij het onderdeel ‘Home’ kun je de leerlingen invoeren.
Daarnaast is er de quiz en de vraag van de week beschikbaar. Bij de quiz maken de kinderen tien vragen over de negen keuzes. Ze proberen individueel of klassikaal zoveel mogelijk punten te halen.

Bij de vraag van de week worden er tien situaties beschreven. Elke week of maand kun je een situatie voorleggen aan de klas. De kinderen beargumenteren welke keuze zij zouden maken in deze situatie.

Cursus

Bij het onderdeel ‘Cursus’ kun je zeven cursussen volgen over groepsvorming en keuzes.

Modules:
1. Groepsvorming
2. Keuzes & Stoplicht
3. Coachen keuzes
4. Oefeningen begeleiden, deel 1
5. Oefeningen begeleiden, deel 2
6. Transfer 
7. Vaardigheden leerkracht

Klik hier om leerdoelen per module te bekijken.

Oefeningen

Bij het onderdeel ‘Oefeningen’ zijn 70+ instructiekaarten beschikbaar. Elke instructiekaart beschrijft voor welke bouw en fase de oefening geschikt is. De oefening wordt a.d.h.v. het directe instructiemodel beschreven.

Video’s

Bij het onderdeel ‘Video’s’ kun je tientallen video’s over groepsvorming vinden. Elke video start met een uitleg over de oefening, waarna een klas de oefening uitvoert.

Je kunt de oefeningen filteren per bouw  en fase van groepsvorming.

Inhoud:
– Video’s met oefeningen per fase groepsvorming.
– Uitleg over de negen keuzes en het stoplicht.

Tools

Bij het onderdeel ‘Tools’ kun je het stoplicht op het digiboard gebruiken. Bij elke kleur kun je aantallen invoeren.

Daarnaast kun je met de ‘drie kleuren’ werken. Alle namen van de kinderen staan in het groen. Bovenaan het scherm kun je een afspraak of gedragsregel invoeren. Vervolgens kun je de namen van de kinderen schuiven als dat nodig is. Met deze tool kun je gewenst gedrag aanleren en belonen. De check-in is de tool waarmee je alle stemmen uit de groep kunt halen. Je stelt een vraag, waarna kinderen een mening of reactie geven. De namen van de kinderen kunnen bij een reactie of mening gezet worden. Bij documenten zijn er meerdere werkvormen beschikbaar om hiermee te werken.

Inhoud:
– Het stoplicht.
– De drie kleuren.
– De check-in.

Instrumenten

sociogram
Voorbeeld sociogram
sociomatrix
Voorbeeld sociomatrix

Bij het onderdeel ‘Instrumenten’ kun je tweemaal per schooljaar de volgende instrumenten af laten nemen door kinderen:

  • Het sociogram ‘’samen spelen’’. Kinderen kiezen twee kinderen uit met wie ze graag spelen. De resultaten worden verwerkt in een sociogram. De relaties tussen kinderen worden zichtbaar.
  • Het sociogram ‘’samenwerken’’. Kinderen kiezen twee kinderen uit met wie ze graag samenwerken. De resultaten worden verwerkt in een sociogram. De relaties tussen kinderen worden zichtbaar.
  • De sociomatrix ‘’samen spelen’’. Kinderen kiezen tussen één en drie kinderen uit met wie ze graag spelen. De resultaten worden verwerkt in een sociomatrix. Dit is een tabel waarin zichtbaar wordt welke kinderen gekozen worden.
  • De sociomatrix ‘’samenwerken’’. Kinderen kiezen tussen één en drie kinderen uit met wie ze graag samenwerken. De resultaten worden verwerkt in een sociomatrix. Dit is een tabel waarin zichtbaar wordt welke kinderen gekozen worden.
  • De vragenlijst welbevinden. Kinderen vullen zeven reacties in bij zinnen over het welbevinden in de klas. Voorbeeld van een zin: ‘’Ik ga met plezier naar school.’’ De resultaten worden verwerkt in een vragenlijst, waarin alle reacties van alle kinderen in één overzicht staan.

Documenten

Bij het onderdeel documenten kun je o.a. uitleg en oefeningen per fase van groepsvorming bekijken en downloaden.

Inhoud:
– Poster ‘Welke keuze maak jij?’.
– Negen keuzes.
– Het stoplicht.
– Handleiding.
– Groepsvorming fase 1 – 5: uitleg en oefeningen.

Methode sociale vaardigheden

De methode biedt oefeningen groepsvorming waarin sociale vaardigheden worden aangeleerd door de leerkracht.

Praktische informatie

Praktische informatie:
– De kosten zijn inclusief BTW.
– Het abonnement worden voor de duur van één jaar afgesloten.
– Bedenktijd van 14 dagen. Na afsluiten van het jaarabonnement kunt u binnen 14 dagen kosteloos het jaarabonnement annuleren. De kosten van het abonnement wordt teruggestort.
– Na het kiezen van een abonnement kun je direct via iDEAL betalen. Elk jaar ontvangt u een factuur om het abonnement te verlengen.
– Opzeggen van het abonnement kan via email: info@orkatraining.nl.
– Er zijn algemene voorwaarden van toepassing. Klik hieronder om de algemene voorwaarden te bekijken.

Klik hier voor informatie over alle fasen van groepsvorming.